Thi công nội thất The Coffe House – Hải Phòng

Thi Công Nội Thất The Coffe House – Hải Phòng

  • Chủ đầu tư: The Coffe House
  • Địa chỉ: Hải Phòng
  • Diện tích: 250 m2.
  • Thời gian thi công: 20 ngày
  • Đơn vị thực hiện: Công ty cổ phần NAMI Design Việt Nam

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *